چهارشنبه 15 فروردین 1386 @ 22:14

furlکامران و هومن

             Kamran & Hooman: The Remix Album

سلام علیکم..هیچی نمی گم خودتون گوش کنید...

فقط عمو جان باهات موافقم...                                  

دوست دارم(خیلی زیاد)

خیلی ممنون

منو ببخش                     (DJ Payami Remix)

اون بامن                        (DJ Payami Remix)

اونی که میخواستم           (Cameron Cartio Remix)

با تشکر از شما                (DJ Payami Remix)      

منو ببخش                       (Cameron Cartio Remix)