پنج‌شنبه 30 فروردین 1386 @ 22:42

furlعربی

سلام...این دفعه خیلی زود برگشتم

با آهنگ عربی و دموی آلبوم یه خواننده به نام  راستین

اول آلبوم عربی:

Zee Zee     : Wahda Tayba

Wahda Tanya

Hayaty Maak

Hob Mish Mahsoolo Alaya

Ehsasy Beek

Malak Beia

Areef Ana Gaya Leeh

Ana Been Edeak

Wahda Tayba

*****************

دموی آلبوم سیمرغ از راستین

خوشحالم

Demo Album

Coming Soon Full Album

همیشه صا یاران بمانید