پنج‌شنبه 18 مرداد 1386 @ 07:37

furlشجریان و افتخاری

سلام به همگی

خوب من دو روزه مثل اینکه زرنگ شدم

با یه آپ جدید هستم در خدمت شما

می دونم یه کم دیر شده...اکثر دوستان هم این آلبومارو تهیه کردم ولی خوب

مام بزاریم تو وبلاگ اتفاق خاصی نمی یوفته

 شجریان :غوغای عشقبازان

قطعه دیدار

آواز بر قطعه دیدار

قطعه پنج زربی

ادامه قطع پنج زربی

قطعه دیلمان

تصنیف شور در فراق

ساز وآ واز افشاری

رقص پروانه

ادامه ساز و آواز

ادامه تصنیف افشاری ساقیا

ساز و آواز قرایی

تصنیف افشاری بادیه عشق

 

گیج شدم بابا                                        

**********************************

و اما استاد دوست داشتنی خودم علیرضا افتخاری

   هــــــــــــــــــوای تـــــــــــــــــــــو

افسانه عمر

چشم نرگس

هوای تو

مبتلا

شاهد افلاکی

آتش عشق

داغ تنهایی

افسانه عمر

خواب پریشان

این چرا اینقدر زود زود آلبوم میده بیرون...!

همیشه شاد و صا ایران بمانید.....