پنج‌شنبه 23 تیر 1390 @ 23:45

furl...

آری فراموش کردنت برایم مثل آب خوردن بود...


از همان آب هایی که می پرد توی گلو و سالها سرفه می کنیم...