یکشنبه 27 شهریور 1390 @ 18:29

furl

دلم میخواد قد یه دنیا بنویسم

ولی زندگیمو ریختن تو یه مخلوط کن دارم میزنن بهم!


دلم یه بغل یه انسانه مهربون میخواد