جمعه 16 دی 1390 @ 12:46

furlکفش خوشکل

هه چه جریانی شدهآ


نمیدونم چرا اینجوری میشه


میشه اسمشو گذاشت با پوتین و بی پوتین!!!


عین هم لباس میپوشم فقط پوتینامو میزارم اینور یعنی بالای شلوار


میرم بیرون از آسمونم متلکو شماره میاد برام


ولی همین لباسارو می پوشم فقط ایندفعه میزارم اونور


آقا مارو اصن پشه هم حساب نمیکنن !!!


موندمآ بخدا یعنی چی اینا


یعنی من با یه تفاوت کوشولو انقد خوشکل میشم!!!


آی بابا چه چیزا که برا آدم اتفاق نمیافته!!!