پنج‌شنبه 20 بهمن 1390 @ 16:30

furlozladem

bende ozledim bende

خیلی حرف برا گفتن دارم ولی تمومش همین جمله اس: دلتنگی، چیزی که نمیدونم چیه

شاید از اثرات استرسی که دارم یا خیلی چیزای دیگه

ولی هر چی هست منو دپ کرده

دو هفته سخت و پر استری پیش رو دارم

و امروز پنج شنبه شد و یه هفته تموم گذشت!