شنبه 9 اردیبهشت 1391 @ 00:55

furl۲۶

دارم با سرعت هرچه تمام میرسم به ۲۶ امین سال زندگیم!!!


یعنی من با این همه بچگیم ۲۶ ساله شدم!! باورم نمیشه!!


پ ن: خان داداش امین بابت اون روز معذرت میخوام سیستمم پرید رف بیرون

و هنوز مسنجری هم ندارم .... از اینجا عذرخواهی مرا پذیرا باشید!!