شنبه 23 اردیبهشت 1391 @ 12:15

furlمادر...


فاطمه قبل از اینکه فاطمه باشد زن بود و مادری مهربان


روز ولادت مادر دو عالم و روز مادر به همه مادرا به خصوص مامان فداکار و بی نظیر خودم مبارک


مامانی میدونم نمیایی اینارو بخونی ولی دوستت دارم و روزت مبارک


به امید شفاعت فاطمه(س) برای همه محتاجان و ما بنده های حقیر خدا