سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1391 @ 13:08

furlاخم

هرچقدر فکر میکنم تورو با لبخند یادم نمیاد!!


اخم جزی از زندگیه توه!نه؟