سه‌شنبه 10 مرداد 1391 @ 12:20

furl

و این روزها بدون آنکه بدانم چگونه میگذرد


شاید تنها تفاوتش این باشد که یادت هست و خواهد بود