شنبه 16 تیر 1386 @ 18:55

furlسعید شایسته

با عرض  سلام و پوزش به خاطر دیر آپ کردن

آلبوم جدید سعید شایسته

  گلی

گلی

مشکی

قسم

من سازگارم

خاتون عشق

دوست دارم

ده ماه

ناز میکنی

مادر

قربانی

ریمکس

********

با عرض شرمندگی...دوستان فعلن نمی تونم به درخواستی جواب بدم

...امیدوارم منو ببخشید

ایشالا بتونم بعدن به محبتهای دوستان جواب بدم